0 KREPŠELIS
Nuomos krepšelis (0)
Pirkinių krepšelis (0)

Pirkinių krepšelis tuščias

Nuomos krepšelis tuščias

0
Nuoma (0)
Pirkiniai (0)

Pirkinių krepšelis tuščias

Nuomos krepšelis tuščias

Privatumo politika

 

Bendroji informacija

Jums lankantis interneto svetainėje https://gotas.lt/ surenkamus asmens duomenis tvarko UAB „GOTAS“ (toliau – Bendrovė).

Buveinės adresas: Linkmenų g. 37, LT-08217 Vilnius

El. paštas: info@gotas.lt

Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto svetainės puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

Bendrovė jūsų pateiktus ar paties Bendrovės surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje arba jums atskiru pranešimu nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenimis (Bendrovės partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.
 
 

Slapukų politika

Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės apimties informacijos elementai, kurie siunčiami į Jūsų įrenginį iš internetinės svetainės ir saugomi Jūsų kompiuteryje tam, kad būtų palengvintas naudojimasis mūsų internetine svetaine bei pritaikytas interneto svetainės turinys prie naudotojų poreikių. Kai vartotojas vėl grįžta į tą pačią internetinę svetainę, ji gali atkurti slapuke išsaugotą informaciją, siekiant informuoti internetinę svetainę apie ankstesnius vartotojo veiksmus joje.

Slapukai būna dvejopi – (1) laikinieji slapukai (arba seanso slapukai), kurie pašalinami, kai užveriama naršyklė, bei (2) nuolatiniai slapukai, kurie nėra pašalinami ir lieka tol, kol pašalinami aktyviais veiksmais arba baigiasi jų galiojimas.

Informuojame, kad tuo atveju, kai naršote Bendrovės internetinėje svetainėje ir Jūsų nustatymai priima slapukus, tai laikoma Jūsų aiškiu sutikimu naudoti slapukus mūsų internetinėje svetainėje.

Žemiau lentelėje pateikiame pagrindinius gotas.lt svetainėje naudojamus slapukus, kurie padeda mums sekti lankytojų skaičių ir jų apsilankymo svetainėje periodiškumą.
 
Slapuko pavadinimas Aprašymas / Tipas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti. Būtinasis
slapukas.
Įėjimo į puslapį metu Naršymo seanso metu
_ga Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
Įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gat Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
Įėjimo į puslapį metu Naršymo seanso metu
_gid Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo
apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių
operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.
Įėjimo į puslapį metu Naršymo seanso metu
collect Šis slapukas naudojamas siųsti duomenis „Google Analytics“ apie
lankytojo įrenginį ir elgseną. Jis stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros
kanaluose.
Įėjimo į puslapį metu Naršymo seanso metu
Lankantis socialiniame tinkle Facebook esančiame gerbėjų puslapyje įrašomi slapukai Valdytojas administruoja gerbėjų puslapį socialiniame tinkle Facebook (toliau – Gerbėjų puslapis).

Jums apsilankius Gerbėjų puslapyje, socialinio tinklo Facebook administratorius į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo Facebook vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Valdytojas (UAB „GOTAS“) prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinio tinklo Facebook administratoriaus gali gauti tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapio lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Gerbėjų puslapio administravimo tikslu tvarkomus jūsų asmens duomenis, susipažinkite su Facebook slapukų politika arba susisiekite su Facebook duomenų apsaugos pareigūnu.

Slapukų naudojimą galite kontroliuoti pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti interneto svetainėje https://www.allaboutcookies.org/
 
 

Komunikacijos įrankiai

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindama teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Bendrovė tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:
 
  • Paklausimą siunčiant interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, tvarkomas elektroninio pašto adresas, elektroninio laiško data, laikas ir susirašinėjimo su Bendrovės atstovu turinys;
  • Paklausimą siunčiant per socialinio tinklo Facebook paskyrą, yra tvarkomas vartotojo vardas, žinučių gavimo data, laikas ir susirašinėjimo su Bendrovės atstovu turinys.
Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolesnis jūsų bei Bendrovės atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Bendrovės teisių įgyvendinimą.

Paklausimą siunčiant per socialinio tinklo Facebook paskyrą, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šio socialinio tinklo valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinio tinklo Facebook, valdytojas dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinio tinklo Facebook privatumo politika.
 
 

Užsakymų pateikimas

Interneto svetainėje veikia elektroninė parduotuvė, kurioje lankytojai gali įsigyti arba išsinuomoti prekes. Tikslu įvykdyti užsakymą (pirkimo-pardavimo arba nuomos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu), bendrovė tvarkys šiuos jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, adresas, papildoma informacija, kurią nurodote pildydamas užsakymą, informacija apie užsakomas prekes, sudarytos sutarties data, numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėtinos sumos, mokėjimo data. Jei užsakymui vykdyti (prekėms atsiimti ar gražinti) pasitelksite trečiuosius asmenis, Bendrovė tvarkys tokių trečiųjų asmenų vardą, pavardę, asmens kodą ir telefono numerį. Užsakymui vykdyti pasitelkę trečiuosius asmenis, įsipareigojate informuoti juos apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei ir asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

Užsakymo pateikimo ir vykdymo tikslu surinkti asmens duomenys yra saugomi 6 mėnesius nuo užsakymo įvykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Buhalterinei apskaitai vesti reikalingi asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo dienos (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 įsakymo Nr. V-100, 10 punktas).

Sutarties vykdymo tikslais (saugojimo pagrindas: BDAR 6 straipsnio 1 dalies a-b punktai) bei užtikrinant teisėtus Bendrovės interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas - siekiant įgyvendinti teisėsaugos institucijų nurodymus, pateikiant informaciją už duomenų subjekto įvykdytus administracinius ar baudžiamuosius nusižengimus bei nusikaltimus), asmens duomenys bus saugomi 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.
Kad galėtume tinkamai įvykdyti jūsų užsakymą, užsakymo metu būtina pateikti teisingus asmens duomenis. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės, jei dėl neteisingų asmens duomenų pateikimo ar jų neatnaujinimo jūsų asmens duomenys bus atskleisti kitiems asmenims, jūs negausite užsakytų prekių ar patirsite kitų nepatogumų. Jokie dėl neteisingų asmens duomenų patekimo jūsų patirti turtiniai praradimai jums nebus kompensuojami.

Užsakymus teikiančių asmenų duomenys bus teikiami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms bendrovėms, bankams, per kuriuos vyksta atsiskaitymas už įsigytas paslaugas ar prekes, taip pat Bendrovės pasitelktiems duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, interneto svetainės administratoriui). Dėl informacijos apie užsakymą pateikusį asmenį gavimo Bendrovė gali kreiptis į UAB „Creditinfo Lietuva“, kodas 111689163, ir VĮ Registrų centras, kodas 124110246, o esant jūsų įsiskolinimui, duomenis apie įsiskolinimą gali perduoti UAB „Creditinfo Lietuva“ bei ikiteisminį skolų išieškojimą vykdančioms įmonėms.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.
 
 

Vaizdo stebėjimas

Bendrovės padalinių teritorijoje ir patalpose Vilniuje: Linkmenų g. 37, Liepsnos g. 4, Manufaktūrų g. 16, Nesvyžiaus g. 8 ir Kaune: Draugystės g. 15B yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vaizdas stebimas Bendrovės turto apsaugos ir darbuotojų saugumo užtikrinimo tikslu. Vaizdo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas Bendrovės interesas užkirsti kelią žalos, kurią Bendrovė patirtų praradusi turtą ar neužtikrinusi darbuotojų saugumo, atsiradimui.

Stebimos teritorijos ir patalpų dalys yra pažymėtos vaizdinėmis priemonėmis, matomomis prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

Vaizdo duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojui – saugos tarnybai, o esant įtarimui dėl nusikaltimo ar kito teisės pažeidimo padarymo, gali būti teikiami ir teisėsaugos institucijoms. Vaizdo duomenys įrašomi ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo vaizdo įrašymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas – saugumo pagrindais). Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai teisėsaugos institucijose, jie saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.
 
 

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenys

Visus asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje, asmens duomenis Bendrovė tvarko tik darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, įgyvendindama teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą.

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenis Bendrovė gauna iš darbuotoją rekomendavusių asmenų (kontaktiniai duomenys) ir tiesiogiai iš paties kandidato komunikacijos elektroninėmis priemonėmis ir darbo pokalbių metu. Bendrovė savarankiškai nerenka duomenų apie kandidatą iš viešų šaltinių (socialinių tinklų ir pan.), tačiau gali kreiptis į darbuotojo nurodytus buvusius jo darbdavius ir prašyti pateikti informaciją apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

Darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra perduodami jokiems tretiesiems asmenims. Surinktus duomenis apie kandidatus Bendrovė sunaikina iš karto po atrankos į konkrečią darbo vietą pasibaigimo.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
 
 

Duomenų subjekto Teisių Įgyvendinimo Tvarka

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi:
 
  • Teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis bei teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir netikslius savo asmens duomenis.
Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@gotas.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti.

Prašyme susipažinti su vaizdo duomenimis papildomai turi būti nurodyta, kokiose konkrečiose Bendrovės patalpose (teritorijos dalyje) ir kokiu metu lankėtės. Teisė susipažinti su vaizdo duomenimis įgyvendinama atvykstant peržiūrėti vaizdo įrašo Bendrovės buveinės adresu arba atsiimant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje.

  • Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus savo asmens duomenis.
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@gotas.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.

  • Teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Bendrovės, taip pat tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti.
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@gotas.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Bendrovės tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti.

Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

  • Teisę į duomenų perkeliamumą.
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@gotas.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Bendrovės tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą.

Jei prašymas yra pagrįstas, bendrovė ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).

  • Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu info@gotas.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas).

Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Bendrovės teisėtą interesą, kuriuo Bendrovė grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą (išskyrus nesutikimą su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu).

  • Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai.
Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Bendrovės veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Bendrovės buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

 
 

 

 
 

 

 

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite sutikimą su šiuo faktu. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Norėdami susipažinti su privatumo ir slapukų politika spauskite čia.